حال کامبیز دیرباز بشدت خوبه

حال کامبیز دیرباز بشدت خوبه کامبیز دیربازدر آخرین پست خود گفت: این روزها حالم بشدت خوبه، دارم فیلمی رو بازی میکنم که بعد از مدتها هیجان زدم کرده فیلمنامه خوبش و حال و هوای کارگردان جوان و کاربلدش.

ادامه مطلب